Grupa Selena niemal potroiła zysk netto, ale w Rumunii problem

Według wstępnych szacunków, w 2018 roku Grupa Kapitałowa Selena uzyskała 1228 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 4,2 proc. w porównaniu z 2017 r.