Instal Kraków z rekordowym zyskiem

W 2018 r. Instal Kraków wypracował najwyższy w swojej dotychczasowej działalności zysk netto, który wyniósł 27,4 mln złotych, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 297,8 mln złotych. To o 58,4 proc. więcej niż firma zarobiła w 2017 r. i o około 23 proc. więcej od najwyższego zysku spółki osiągniętego w latach ubiegłych.