Małe i średnie firmy budowlane nie są pewne koniunktury. Zobacz wyniki badania rynku

Rok 2018 był rokiem najlepszej od dziewięciu lat koniunktury dla firm zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu pracowników. Najlepsze nastroje panowały w budownictwie, jednak firmy budowlane nie są pewne, czy aż tak dobra koniunktura utrzyma się w kolejnym roku – wynika z Raportu o Sytuacji Mikro, Małych i Średnich Firm przygotowanego przez Bank Pekao.