Polska firma technologiczna łączy swoje spółki

Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1 kwietnia 2019 r. dokonał wpisu połączenia spółek zależnych Apatora – Apatora Elkomtech z siedzibą w Łodzi i Apatora Control z siedzibą w Toruniu.